Контакт

Директор школе: Иван Златковић
Адреса: Светогорска 7, 34300 Аранђеловац; 
Тел. 034/702-096, Факс: 034/702-095
e-mail: ap_mo@ptt.rs

Powered by WebExpress